APSI

Associació de Professionals de la Societat de la Informació

Què és APSI?

APSI som un grup de professionals, homes i dones, que treballem en diversos sectors, però tots amb vinculació amb la demarcació de Tarragona i amb les Tecnologies de la Informació i Comunicació, som una associació que té com a objectiu el reunir als professionals de la societat de la informació de les nostres terres.

Fins ara, les relacions entre nosaltres per informar-nos, per formar-nos o per a promoure i realitzar activitats s’ha realitzat mitjançant vincles personals de coneixement, d’amistat o de relació professional.

El creixement experimentat per la nostra comunitat en els darrers anys ha fet que la capacitat de conèixer i arribar a tothom sigui cada cop més complicada, i és per aquesta raó que creiem que ha arribat el moment d’estructurar i organitzar tot el nostre capital humà.

A partir d’aquest fet va sorgir la iniciativa de vehicular les nostres relacions mitjançant una associació de professionals amb presència territorial, l’Associació de Professionals de la Societat de la Informació del camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre (breument: APSI).