APSI

Associació de Professionals de la Societat de la Informació

Objectius

APSI neix amb tot un seguit d’objectius que pensem que fan d’ella una aposta interessant per a tots els professionals de la societat de la informació que s’hi vulguin adherir.

De de l’associació es preten:

  • Reunir als professionals de la Societat de la Informació del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre sota una associació amb un marcat caràcter territorial.
  • Promoure i realitzar activitats informatives, formatives i d’actualització dels nostres coneixements professionals.
  • Promoure l‘intercanvi d’experiències professionals i facilitar el debat sobre temes actuals vinculats als sectors de la Societat de la Informació dins de la nostra comunitat.
  • Facilitar canals de comunicació entre els associats.
  • Prestar serveis professionals als associats.
  • Realitzar accions de promoció professional orientades a la societat civil.
  • Promoure i fomentar el desenvolupament de la Societat de la Informació dins el territori del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
  • Ser un punt de referència i d’informació en aquelles qüestions relatives a la Societat de la Informació.